Vragen?

Neem contact met ons op

Naar de contactpagina


Patiënten informatie

Hart- & vaatziekten

DBC VRM

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en de westerse wereld.

Meer informatie

Diabetes

DBC DM

De zorg voor mensen met suikerziekte (diabetes) op Walcheren staat op een heel behoorlijk peil.
In vijftig huisartspraktijken kunnen patiënten terecht voor zorg van de huisarts en zijn praktijkpersoneel. Daardoor blijven ze langer gezond en kunnen ze een actief leven leiden.

Toch kan het nog een stukje beter, vinden de huisartsen; sommige mensen krijgen niet alle controles die ze nodig hebben en de samenwerking met diëtisten, podotherapeuten en het ziekenhuis is nog niet wat het zijn moet. Een huisarts in zijn eentje krijgt dat allemaal niet eenvoudig geregeld. Daarom is in 2007 de Walcherse Huisartsen Coöperatie u.a(WHC) opgericht.

De WHC heeft nu met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt om de zorg voor diabetes patiënten nog beter te organiseren. Die zorg blijft u krijgen vanuit de eigen vertrouwde huisartsenpraktijk maar er zal beter worden samengewerkt met andere zorgverleners.

Zo heeft de WHC ook alle diëtisten in de regio gecontracteerd om de diabetes zorg te geven.
Met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een contract afgesloten zodat u daar de fundusfoto kan laten maken voor controle op oogafwijkingen als gevolg van diabetes..
Op verwijzing van de huisarts of praktijkondersteuner kunt u dus adviezen krijgen van één van de aangesloten diëtisten en kunt u een fundusfoto laten maken in het ziekenhuis.

In de toekomst, wanneer u daarvoor toestemming heeft geeft, kunnen de verschillende zorgverleners  met één medisch dossier werken.
Alle belangrijke informatie is dan straks met een druk op de knop beschikbaar voor de huisarts maar ook voor de diëtist, de internist en oogarts in het ziekenhuis. Let wel, alleen de informatie uit uw medisch dossier welke van belang is bij de betreffende behandeling is toegankelijk voor de betrokken zorgverleners.Fouten of misverstanden door gebrekkige communicatie worden zo voorkomen.
Op termijn zullen de patiënten zelf thuis ook inzage in hun dossier kunnen krijgen.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren verzamelt de WHC daarvoor de gegevens. Dit wordtvanzelfsprekend anoniem gedaan en hierbij worden alle bepalingen van het beroepsgeheim en de privacywetgeving in acht genomen.
De WHC maakt met de aangesloten praktijken afspraken over de kwaliteit van de zorg die ze leveren en helpt de praktijken waar dat nodig is de kwaliteit te verbeteren,bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen.
Mocht u  bezwaren hebben tegen het beschikbaar stellen van uw medisch dossier aan de betrokken zorgverleners, dan kunt u dit melden bij uw huisarts of bij de WHC. Ook voor vragen kunt u bij uw huisarts of de WHC terecht.

Al met al komt de belangrijkste bijdrage aan een goede diabeteszorg toch van u als patiënt.
Door uw levenstijl aan te passen kunt u, ook met suikerziekte vitaal oud worden.
De zorgverleners op Walcheren geven u de informatie en behandeling die u nodig heeft.

Zo werken  patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars samen  aan de gezondheid van morgen!


Meer informatie

COPD

DBC COPD

De afkorting COPD komt uit het Engels en staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease'. Vroeger heette dit chronische bronchitis en longemfyseem.

Meer informatie

Ketenzorg Walcheren

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ketenzorg Walcheren maakt afspraken met zorgverzekeraars om de chronische zorg goed te regelen in de regio Walcheren. Er zijn met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt welke zorg er geleverd moet worden. Ook de kwaliteitseisen waaraan de zorg moet voldoen zijn opgenomen.  Ketenzorg Walcheren begeleidt de huisartsenpraktijken en alle externe zorgverleners die betrokken zijn bij de DBC. Hierbij kunt u denken aan het laboratorium, de diëtiste, podotherapeut en oogarts. Soms is er een overleg nodig met de specialist zoals de internist en cardioloog. Ook dit is allemaal mogelijk binnen de DBC.

Meer informatie

Onze kerntaken

  • Afspraken maken met Zorgverzekeraars t.a.v. chronische zorg in Walcheren
  • Begeleiden van huisartsenpraktijken en externe zorgverleners
  • Opstellen en bewaken van kwaliteits-eisen t.a.v. chronische zorg

Heeft u een klacht?

Meld het bij ons

Meer informatie


Overzicht huisartsen

Aangesloten bij Ketenzorg Walcheren

Naar het overzicht


Contactgegevens

Ketenzorg Walcheren

A. Coortestraat 61
4336 DM Middelburg

Kvk nr: 22063858